The Sin of Lilith, hudební skupina

Jako jednotlivci i jako kapela se stavíme proti současné vlně rasizmu a anticiganismu. Rasizmus je nemoc, která zaslepuje. Projevuje se předsudky, generalizováním, uplatňováním principu kolektivní viny, které v minulosti vedly k masovému vyvražďování. Jediným lékem je otevřená mysl, která dovolí rozlišit dobro a zlo a vidět pravou příčinu problémů a ne hledat jenom obětní beránky. Nezapomínejte, že když se dva perou, třetí se směje…a proto se ptejme, komu vyhovuje poštvávat proti sobě skupiny obyvatel ve snaze odvrátit pozornost od pravých viníků sociální nerovnosti?

The Sin of Lilith, hudební skupina