Radek Kubala, student

Jako pacifista odmítám jakékoliv násilí vůči komukoliv. Násilí plodí pouze další násilí! Jak tvrdil Mahátma Gándhí: „Oko za oko a svět bude slepý“. Nebuďme slepí, odsuzujme rasismus a šovinismus klíčící v naší společnosti. Požadujme po politicích mírumilovné a efektivní řešení situace. Například nový zákon o sociálním bydlení, který by ukončil bohatnutí na chudých, změnu exekutorského zákona apod.!

Radek Kubala, student