Ondřej Červinka, student

Zásadně nesouhlasím s rasistickými pochody a dalšími projevy rasové nesnášenlivosti. Stydím se za své nesnášenlivé spoluobčany. Nesuďte lidi podle barvy pleti. Nejde vyměnit jako šála prohrávajícího fotbalového klubu. Připadá mi, že se to říká pořád, ale někdo to není schopen pochopit.
Pokud se vám nelíbí vysoké sociální dávky, usilujte o jejich snížení. Pokud se vám nelíbí kriminalita, usilujte o její potírání a o přísnější tresty. Ostatně, jít si to s někým vyřídit ručně je zločin. A chystá-li se na to dav, je to pogrom.

Ondřej Červinka, student

Barbora Beňová, studentka

Jako studentka Univerzity Karlovy, s odkazem na její humanistickou tradici, se zásadně stavím proti projevům nenávisti vůči jakékoliv sociální skupině.

Barbora Beňová, studentka

Matěj Stropnický, Strana zelených

Česká společnost se musí zásadně vymezit proti vzrůstajícímu napětí a místy veřejně projevované nenávisti vůči jedné skupině obyvatel. Zatím můžeme děkovat policii, že žádná z demonstrativních akcí, jichž jsme byli svědky, nedopadla lynčem, ale jak málo k tomu chybí?
Vnímám velmi silně nevraživost neromské většiny vůči Romům, neboť ve své funkci zástupce starostky na Praze 3 mám v kompetenci bydlení. Obden se setkávám se stížnostmi na romské rodiny. Lidé mi vyčítají, když k nim do domu umístíme romskou rodinu, že došlo ke zvýšení hluku, nepořádku atd. a podávají petice za jejich vystěhování. Konkrétní šetření má pak ale většinou podstatněji mírnější závěry, pokud vůbec něco prokáže. Ve společnosti chybí větší míra tolerance, lidé nedokážou přijmout odlišnosti jiných lidí a v neposlední řadě sami intenzivně pociťují svůj sociální sestup, pro nějž hledají viníky. Příjemci sociálních dávek, lhostejno už jestli z řad Romů či neromů, jsou proto vhodnými terči této prvotně sociální nespokojenosti.
Na Praze 3 připravuji a doufám, že se mi povede prosadit, koncepci sociálního bydlení, díky které by se změnil systém pronajímaní obecních bytů. Zavést chceme též prostupnost bydlení, která, jak věřím, umožní zvykat lidem dosud nebydlícím znovu na základní domovní řád, který nájemníci musejí respektovat. Jsem přesvědčen, že sociální bydlení je potřebné celostátně. Nebude však řešením samo o sobě: je třeba především zastavit přerozdělování od chudých k bohatým, které způsobuje chudnutí nižších středních vrstev a jejich obavu ze společenského úpadku, a zároveň je třeba tlumit mírné a přísně trestat radikální projevy rasismu.

PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky na Praze 3, Strana zelených

Good Night White Pride

Kampaň Good Night White Pride vznikla před 10 lety jako reakce na snahu
nácků vykrádat subkultury, které jsou od počátku striktně proti rasismu.
Dnes — v době, kdy se každým větším městem řítí protiromský pogrom,
cítíme ještě silnější potřebu ohradit se proti rasistickým nesmyslům,
které plní média a hlavy české populace.

Ceníme si ochoty a odvahy všech vystoupit proti těmto tendencím
a to právě v době, kdy se zdá, že vystupují proti většině.
Díky lidem jako jsou členové českého reprezentačního týmu
nebo přední osobnosti hardcore-punkové subkultury se
naše společné myšlenky dostávají i mimo místa, kde jsou doma.

Stavějte se i vy veřejně proti tupým názorům! Verbálně i fyzicky.

Good Night White Pride → gnwp.cz

Hana Svobodová, OMMO

Jako menší politický subjekt působící na české politické scéně od roku 2010, mající taktéž svou „základnu“ v Ústeckém kraji, chtěli bychom tímto vyjádřit svou podporu aktivitám vedoucím k odsouzení vzmáhajících se šovinistických, xenofóbních až rasistických nálad v naší společnosti. Vzhledem k našemu působení i v Ústeckém kraji, máme povědomost, a někteří z nás také zkušenost s rozdmýcháváním podobných praktik. Jsme toho názoru, že převažující příčiny současných problémů nejsou v menšinách či etnicitě, ale v sociální, ekonomické a politicé oblasti. Vyžadují řešení koncepční, za co nejširší, aktivní účasti občanů, a hlavně se smyslem pro názory a náměty odborné, laické i politické obce. Naše účast a příspěvek pro řešení je snaha prosazovat již od komunální úrovně, kde máme své „skromné“ zastoupení participaci (ekonomickou i politickou) občanů a alternativní přístupy vedoucí k podpoře většího zájmu lidí o dění kolem sebe.
Svým názorem vyjadřujeme také podporu této aktivitě, protože „mlčení nevede k řešení“.

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně politického hnutí politické hnutí Občané městu, město občanům

Ondřej Liška, Strana zelených

Ne jednou, ale pokaždé

Rasismus se neskrývá jen ve zjevném násilí, ale mnohem sofistikovaněji také v jazyce, gestech, narážkách, obrazech a chování. Tolerance k těmto méně skrytým projevům je nebezpečná proto, že nenápadně přenechává prostor expanzi rasismu až ke dni, kdy se budeme sami sebe ptát, jak je to možné. Takto se lidé v dějinách ptali mnohokrát, a pokaždé pozdě. Rasismus a veškeré projevy šovinismu je třeba odsuzovat pokaždé, když se objeví, nikoliv jednou za rok. Sociální krize napříč světem bude mít další dopady na životní situaci velkého množství lidí, kteří ztratí práci, domovy, majetek a podmínky pro důstojný život. Nesmíme dát šanci těm, kdo budou chtít tuto bídu využít k získání moci prostřednictvím líbivých, ale z hlediska lidské důstojnosti, svobody a práv zcela nepřijatelných slov a činů. Paušalizování na základě etnické příslušnosti, kolektivní vina, jazykové stereotypy, rasistické „vtípky“, to vše učiňme ve svém okolí nepřijatelným. Jazyk je mocný nástroj a od slov k činům nebývá daleko. Kdo by mlčel, stal by se spolupachatelem.

Ondřej Liška, Strana zelených

Tomáš Rektor, psychiatr

Neměl jsem tu čest (překvapivě) léčit skutečného ideologa nacismu či komunismu. Ale u člověka, který zasvětí život úvahám o nadřazené rase či třídě lze pár zvláštností čekat. Ostatně, pár knih o nich už napsáno bylo. A takový ten dobrý český rasista? Každému z nás, když je ouvej, se hodí rozdělit svět na černý a bílý. Na přátele a nepřátele. A nepřátele zničit. Nebo aspoň zesměšnit. A je přirozené v tu chvíli hledat mravní autoritu. Vůdce.Co jiného děláme my sami, tolerantní, když máme nácky za magory a kašpary? (Tedy, ne, že by si o to často neříkali…). Není nám v této době do zpěvu. A taky potřebujeme nepřítele.

MUDr. Tomáš Rektor, psychiatr
celý text Ke kořenům rasismu na www.tomasrektor.cz/ke-korenum-rasismu

Magda Nemkyová, studentka, Univerzita Hamburg

Odsuzuji jakékoli rasistické útoky, ať už fyzické či jen slovní. Soužití většinové společnosti s romskou menšinou je v České republice problematické, ale na vině nejsou jen Romové, jak si to většina našich spoluobčanů vykládá. Můžeme si za tuto situaci všichni společně. Pochody Českými Budějovicemi a dalšími městy jsou pro mě děsivou ukázkou toho, jak jsme se nepoučili z vlastní minulosti.

Vinu mají nejen politici, kteří místo hledání konstruktivního řešení populisticky používají téma v předvolebních kampaních a varují před „sociálně nepřizpůsobivými“ a „nemakačenky“. Vinu máme i my voliči, kteří jim takové chování tolerujeme a dokonce s ním souhlasíme. V 21. století je pro mě naprosto nepochopitelné, že představitelé nejvlivnějších politických stran v zemi, která tvrdošíjně trvá na tom, že neleží ve východní Evropě, můžou beztrestně chodit a urážet menšiny, které tu s námi žijí.

Narodit se v ghettu rodičům bez vzdělání v zemi, kde od vás stejně nikdo neočekává nic jiného než, že budete krást a brát sociální dávky, musí být skvělý start do života. Držím palce všem, kterým se z tohoto koloběhu beznaděje podařilo dostat, a bláhově doufám, že i tato iniciativa přispěje k postupnému zlepšování situace.

Magda Nemkyová, studentka, Univerzita Hamburg

Kateřina Saparová Prague Pride o.s.

Romové se nerozhodli, že se narodí jako Romové, zato (neo)nácci se rozhodli, že se budou chovat xenofobně a agresivně. Je mi sice kvůli tomu nácků líto, jsou tak zabednění… Ale rozhodně to není důvod tuto menšinu tolerovat a mlčky přihlížet. Jsem proti jakémukoliv násilí.

Kateřina Saparová Prague Pride o.s.

Ivo Moravec, radní, České Budějovice

S jakýmikoli projevy neonacismu, rasismu a násilí vůči jakékoliv menšině či „odlišné“ skupině zásadně nesouhlasím.
V Českých Budějovicích se snažíme, zvláště po nedávné zkušenosti, dělat vše pro to, abychom podobné projevy násilí do budouna co možná nejvíce vyloučili.

Stávající politická reprezentace, včetně opozice, ve dvou prohlášeních vyjádřila jasné NE neonacismu a násilí.

Ivo Moravec, radní, České Budějovice