Lucie Krčmař Heidlerová, Strana zelených

Často stojím se svým názorem, že otázku diskrimice Romů v ČR je třeba řešit společně s nimi, sama. Za všechno přece můžou oni, protože kradou. Spravedlivá a morální společnost si však jednou uvědomí, že díky našemu věčnému osočování a hledání viníka se točíme v bludném kruhu. Zapomeňme na minulost a podívejme se přítomnosti do očí. Nevyčítejme chudým či nezaměstnatelným sociální dávky, hledejme společná řešení. Musíme ještě usilovněji propagovat úspěšné Romy, ty, kteří jsou na sebe a svou národnost pyšní, a strkat je kupředu, na oči všem ostatním. Pozitivním příkladem a tím, že takových lidí bude s naším nezměrným úsilím přibývat, časem určitě dokážeme mínění oné brumlající a nenávistné české kotliny změnit. Budujme solidaritu, soudržnost a spravedlivější prostředí pro všechny bez ohledu na barvu kůže, politické názory či výši měsíčního výdělku.

Lucie Krčmař Heidlerová, Strana zelených