Jan Velička, administrátor iniciativy Cesta k víře pro Česko

Odsuzuji jakékoli projevy rasismu, ať už etnického, nebo kulturního. Každý člověk byl stvořen jako svobodná bytost.
To, že je česká společnost nemocná rozšířením xenofobie, rasismu, ignorance a nedostatkem empatie, je dlouhodobý problém, který také sám, jako člen menšiny, silně vnímám. Vyvolávání a podněcování konfliktů mezi většinami a menšinami nikdy nevede k ničemu dobrému, tak jak jsme viděli na různých rasistických pochodech. Tento stav se ale nezmění sám od sebe, a proto pokládám za povinnost každého člověka tyto nebezpečné jevy odsoudit, aby se z extrémismu nestala věc, kterou většinová společnost toleruje.

Jako věřící opakuji slova seslaná v Koránu: „Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější…“ a opakuji slova našeho Proroka, mír s ním, odsuzující rasismus: „Ó lidé, vězte, že váš Pán je jeden a váš prapředek (Adam) je jeden. Adam byl stvořen z hlíny (prachu). Arab není lepší než nearab a nearab není lepší než než Arab. Rudý člověk není lepší než černý, ani černý není lepší než rudý, leda ve zbožnosti.“

Jan Velička
Administrátor iniciativy Cesta k víře pro Česko (Šaría pro Česko)