Diana Tuyet-Lan Kosinová, Diecézní charita Brno

Rasismus je rakovinou společnosti

Jako jednotlivec i jako tisková mluvčí Diecézní charity Brno bych chtěla podpořit iniciativu netolerující jakékoliv rasistické výpady vůči Romům, ať už mají charakter násilností nebo slovního napadání, které pokládám za stejně nebezpečné. Charita brněnské diecéze ročně podpoří ve snaze zařadit se do společnosti téměř pět stovek lidí z romské menšiny, a to zejména dětí. Po jejich boku zakoušíme, jak je těžké přesvědčit okolí, že jinakost není důvodem k nenávisti, podceňování nebo dokonce k ponižování. Projevy nedůvěry lze tolerovat jako lidskou přirozenost, ale podoby xenofobie a rasismu jsou nepřijatelné a nehodné jakékoliv tolerance. Charita chce proto vždy pracovat a poskytovat pomoc na principech respektu, a to bez ohledu na rasu, pohlaví i náboženskou příslušnost.

Diana Tuyet-Lan Kosinová, Diecézní charita Brno