D. Moree, S. M. Dizdarevič, M. Dohnalová, J. Navrátil, M. Skovajsa, T. Pospíšilová, M. Šťovíčková Jantulová

Viktor Emanuel Frankl za Hitlera nejprve pomáhal zachraňovat židovské spoluobčany před euthanásií pomocí křivého svědectví. Schovával je jako pacienty do spřízněného domova důchodců. Tímto statečným postojem se mu podařilo zachránit mnoho životů, sám pak však skončil ve třech koncentračních táborech včetně Osvětimi. Zakladatel logoterapie a člověk, který se nebál sám postavit zlu, po válce napsal: „Ptáme-li se, z čeho může pocházet existenciální vakuum, pak je možno poukázat na dvojí ztrátu, kterou člověk od doby vzniku člověka utrpěl: nejdřív tu jde o částečnou ztrátu instinktivní jistoty, kterou se vyznačuje zvířecí bytí. Pak ztrácel víc a více své zakotvení v oněch tradicích, které dalekosáhle podmiňovaly a ovlivňovaly jeho chování. Člověku dnes neříká ani instinkt, jako zvířeti, co musí, ani tradice, co by měl, a je třeba se obávat, že jednoho dne už nebude vědět, co chce. Jen tím víc pak bude chtít to, co dělají jiní, nebo dělat, co jiní chtějí. Jinými slovy, propadne konformismu, popř. se stane náchylným k totalitarismu.“
Dnešní rasismus, který se v české kotlině obrací proti našim romským spoluobčanům, nabízí snadná řešení, snadné označení viníků a dává tak iluzi znovu získané orientace v komplikovaném světě. Jenže se jedná jen o iluzi. Díky násilnému vymezováním vůči ostatním se nám v České republice dařit dobře nebude. Lidé jako V. E. Frankl a mnozí další nám ukázali, že odvaha vzepřít se zlu přináší do života více smyslu, existenciální vakuum se může zaplnit, když víme, co je dobré, smysluplné. Např. postavit se proti těm, kteří se domnívají, že barva pleti nebo etnický původ determinují lidské bytí.
Zkusme se nebát být skutečnými občany, kterým jde o spokojený život v téhle zemi pro všechny a kteří jsou ochotni pro to také něco udělat – podobně jako např. V. E. Frankl.

Dr. Dana Moree, FHS UK
Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D., FHS UK
Doc. Marie Dohnalová, FHS UK
Jiří Navrátil, PhD., FHS UK
Marek Skovajsa, PhD., FHS UK
Tereza Pospíšilová, PhD, FHS UK
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, FHS UK