Časopis Sociální teorie

Redakce časopisu Sociální teorie sleduje se znepokojením současnou zhoršující se situaci v České republice. Chceme se postavit proti postupnému pronikání rasismu a předsudků do veřejné debaty a jejich legitimizaci. Samotné protiromské pochody jsou ovšem jen špičkou ledovce – společnou řeč s veřejností prostřednictvím jednoduchých odsudků a uplatňování kolektivní viny nachází i politici a některá média.
Anticiganismus se zakotvuje v samotném jazyce a stává se běžnou součástí veřejných projevů. Sofistikovanější útoky dokonce zahrnují manipulaci s daty, viz současný případ vymyšlených statistik Sociologického ústavu. Co je horší, že jde velmi hojně o přesvědčování již přesvědčených, pro které dementi SOÚ neznamená žádný argument, naopak, slyšíme o touhách po sociologickém zajišťování údajů o daném etniku, což je z principu v zemi, která se hlásí k respektování lidských práv a rovným příležitostem, nepřípustné. Pak už totiž nestojí právní reglementaci vztahu MY vs. ONI nic v cestě.
Tématu se věnujeme (a nadále budeme) například v nedávném článku „Přemluv svého rasistu. Démonizace a rasismus v ČR“, viz http://socialniteorie.cz/premluv-sveho-rasistu-demonizace-a-rasismus-v-cr/ .

Filip Lachmann, šéfredaktor časopisu Sociální teorie