Akademický senát FF MU

Akademický senát FF MU vyjadřuje své vážné znepokojení nad postupným nárůstem rasové nesnášenlivosti v České republice a odsuzuje veškeré akce namířené proti našim romským spoluobčanům.  Jakožto zástupci fakulty, která se tradičně hlásí k hodnotám tolerance, otevřenosti a respektu k jinakosti, nemůžeme současný společenský vývoj ignorovat. Paušální kriminalizace občanů České republiky na základě jejich odlišné národnosti, rasy či příslušnosti k odlišné etnické či náboženské skupině osob je pro nás nepřijatelná.

Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity